Rogaland Europeisk Ungdoms Årsmøte 2018 5. sept kl. 18.00 - Metropolis
40067130_2418903721468319_6393909803441192960_n

Rogaland Europeisk Ungdoms Årsmøte 2018 5. sept kl. 18.00

Rogaland Europeisk Ungdom har sitt årsmøte 5.september klokken 18:00. Etter møtet blir det noe mat.

Alle medlemmer er invitert til årsmøtet. For å ha stemmerett må man ha betalt medlemskontingenten (send “EU” til 2380 (50kr))

Vi håper at så mange som mulig ønsker å være med i det nye styret. Søknader sendes til valgkomitéen ([email protected]) innen torsdag 30.august. Søknaden bør inneholde:
– navn
– bosted
– hva du søker til
– motivasjon
– kontaktinformasjon

Følgende stillinger kan det søkes til:
– leder
– 1. nestleder
– 2. nestleder
– styremedlem
– varamedlem

Valgkomitéen består av Else Karin Bjørheim, Kristoffer Bjordal og Maria Koch Haugane.

Saksliste:
Sak 1) Valg av møteleder og referent
Sak 2) Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3) Årsberetning
Sak 4) Regnskap
Sak 5) Behandling av resolusjoner / uttalelser
Sak 6) Vedtekter
Sak 7) Valg av:
– Leder
– 1. nestleder
– 2. nestleder
– Styremedlemmer
Sak 8) Eventuelt

Håper å møtes der!