Kontaktinformasjon - Metropolis

Kontaktinformasjon

Metropolis: 51 91 38 38

Kafé Metro: 51 91 38 44

Bruk kontaktskjemaet og få svar fra en kulturformidler!

Ansatte ved Metropolis


Thomas Ognedal Matre

leder

e-post
Tlf 51913839/918 78 675

 


Mette Høyland
kafèansvarlig

e-post
Tlf: 51913840

 


Sebastian Waldejer
teknisk ansvarlig

e-post
Tlf: 51 91 38 43

 

 


Eirik Solbakk
kulturarbeider

e-post
Tlf: 51913840

 


Christian Fredrik Brynie
kulturformidler

e-post
Tlf: 51913845